Velg mediatype.
Velg type ressurs
Velg type lisens
 • Image After

  En samling med fotografier og teksturer som er tilgjengelig for både kommersiell og ikke-kommersiell bruk. Følgende rettighetsinformasjon er angitt på siden... mer

 • Incompetech Royalty Free
  Denne underavdelingen av musikkarkivet lar deg laste ned musikk med CC BY-lisens.
 • Innovasjonssystemet

  Innovasjonssystemet inneholder de syv elementene som må være på plass for at etablerte selskaper skal arbeide med innovasjon på en målbevisst og effektiv måte

  ... mer

 • Jamendo
 • Kartverket

  Følgende datasett fra Kartverket er tilgjengelig for nedlasting under CC BY 3.0: Det nasjonale kartgrunnlaget, administrative grenser, veidata, terrengmodeller,... mer

 • Lullabot free icons

  Lullacons Pack 1 are a set of 113 general purpose 32×32 px. icons for visual reinforcement of textual content in a WCMS.

 • MediaCollege.com Free sound-effects

  Lydeffektene kan lastes ned og brukes gratis, men ifølge Vilkår for bruk kan de ikke deles... mer

 • MisPrintedType

  Dette nettstedet inneholder arbeidet til Eduardo Recife, som designer skriftsnitt (med «slitne» skriftsnitt som spesialitet), samt utklippsgrafikk og pensler for Photoshop... mer

 • Morgue File

  Et stort bildearkiv som er tilgjengelig for kommersiell og ikke-kommersiell bruk. Oppgir følgende rettighetsinformasjon. «You are allowed to copy, distribute, transmit the... mer

 • NDLA - Nasjonal digital læringsarena

  Dette er stort prosjekt som har til formål å utvikle og formidle fritt tilgjengelige læremidler for videregående opplæring. Det meste er lisensiert under CC BY-NC-SA. For... mer

Sider