A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
author substantiv forfatter, utvikler [IKT]
authorization substantiv autorisasjon, tillatelse, tilgang [IKT]
authorize verb bemyndige, godkjenne
authorized adjektiv/adverb berettiget
auto-throttling automatisk struping
autoabstract substantiv autosammendrag
autohide verb skjule automatisk
autoshow substantiv automatisk visning
autoview substantiv automatisk visning
available adjektiv/adverb tilgjengelig

Sider