A (110) | B (90) | C (204) | D (114) | E (80) | F (83) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (80) | N (43) | O (46) | P (144) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
yield substantiv avkastning [økonomi]
yield of a security substantiv avkastning av et verdipapir [økonomi]