A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
t-distribution substantiv t-fordeling [matematikk]
tab width substantiv tabuleringsbredde
table of content substantiv innholdsliste
tag substantiv tagg [IKT], stikkord [IKT]
tag verb merke, markere, tagge [IKT], sette stikkord [IKT].
tag cloud substantiv ordsky [IKT]
tape substantiv bånd, magnetbånd [IKT]
target substantiv mål
task substantiv oppgave
taskbar substantiv oppgavelinje
taxonomy substantiv taksonomi
team substantiv team, arbeidsgruppe
technological measures substantiv teknologiske tiltak
template substantiv mal
term substantiv varighet
terminal substantiv terminal
terminate verb avslutte
termination substantiv opphør
terms and conditions substantiv vilkår og betingelser
terms of use substantiv vilkår for bruk
territory substantiv område
test verb teste
text animation substantiv tekstanimasjon
text area substantiv tekstområde
text body substantiv brødtekst

Sider