A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
subject substantiv emne
submenu substantiv undermeny
submit verb sende inn
subscript substantiv senket skrift
subshell substantiv underskall
substitute substantiv erstatning
subtotal substantiv delsum
succesfull adjektiv/adverb vellykket, problemfri
suffix substantiv suffiks, endelse
suggest verb foreslå
Sui Generis adjektiv/adverb Sui Generis (i sitt slag)
Sui Generis database Rights substantiv Sui Generis databaserettigheter
summarize verb sammenfatte
summary substantiv sammendrag
superscript substantiv hevet skrift
support substantiv brukerstøtte
suppress verb undertrykke
surrender verb kapitulere
swap memory substantiv vekselminne
swap space substantiv vekselfil
switch substantiv nettverksveksler
switch verb veksle
symbolic link substantiv symbolsk lenke
symlink substantiv symbolsk lenke
synchronize verb samkjøre, synkronisere

Sider