A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
scrollbar thumb substantiv rullebjelke [IKT]
search verb søke
search engine substantiv søkemotor
search path substantiv søkesti
search setting substantiv søkeinnstilling
search string substantiv søketekst
section substantiv avsnitt
security substantiv sikkerhet, verdipapir [økonomi]
segmentation fault substantiv minnepekerfeil
select verb velge ut
select by colour verb markere etter farge
selected adjektiv/adverb utvalgt
selected license verb valgt lisens
selection substantiv utvalg, merket område
selection tool substantiv markeringsverktøy
semi-condensed adjektiv/adverb halvsmal [typografi]
semi-expanded adjektiv/adverb halvbred [typografi]
semi-extended adjektiv/adverb halvbred [typografi]
semi-transparent adjektiv/adverb halvgjennomsiktig
semibold adjektiv/adverb semifet [typografi]
send verb sende
separating character substantiv skilletegn
separator substantiv skilletegn [IKT]
sequence substantiv rekke
serif substantiv seriff [typografi]

Sider