A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
radio button substantiv radioknapp
radix substantiv grunntall [matematikk]
random adjektiv/adverb tilfeldig
random variable substantiv stokastisk variabel [matematikk]
range substantiv intervall
raster graphic substantiv rasterbilde
rate of return substantiv avkastning [økonomi]
ratio substantiv forhold, skaleringsforhold
rational number substantiv rasjonalt tall [matematikk]
ray tracing phrase ray tracing
read verb lese
read-only adjektiv/adverb skrivebeskyttet
real number substantiv reelt tall [matematikk]
reason substantiv årsak
reasonable adjektiv/adverb rimelig
reboot verb omstarte
recall verb laste inn på nytt
recent adjektiv/adverb nylig, ny
recipient substantiv mottager
recode verb omkode
reconnect verb koble til på nytt
record substantiv post [IKT]
record verb ta opp
recover verb gjenopprette
rectangular selection substantiv rektangelutvalg

Sider