A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
quantor substantiv kvantor, kvantifikator
quartile substantiv kvartil
query substantiv spørring
query verb spørre, be om, forespørre
quickstarter substantiv hurtigstarter
quit verb avslutte
quote substantiv sitat
quote verb sitere
Quoted-printable substantiv Quoted-printable
quotient substantiv forholdstall, kvotient [matematikk]