A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
object bar substantiv objektlinje
object oriented adjektiv/adverb objektorientert [IKT]
observed data array substantiv tabell med observasjonsdata
obsolescence substantiv foreldelse
obsolete adjektiv/adverb foreldet
occurence substantiv forekomst, tilfelle
occurrence substantiv tilfelle, forekomst, hendelse
OCR substantiv optisk tegngjenkjenning
office pack substantiv kontorpakke
offline adjektiv/adverb frakoblet
offset adjektiv/adverb forskjøvet
offset substantiv forskyving
offset verb forskyve
omit verb utelate
on any legal theory - uttrykk - på noe rettslig grunnlag [jus]
on the fly adjektiv/adverb fortløpende
on-screen keyboards substantiv skjermtastatur
once per session phrase en gang per økt
online adjektiv/adverb på nett
opacity substantiv ugjennomsiktighet
opaque adjektiv/adverb ugjennomsiktig
operand substantiv operand
operation substantiv operasjon
operator substantiv operator
Optical Character Recognition substantiv optisk tegngjenkjenning

Sider