A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
machine-readable adjektiv/adverb maskin-lesbar
macro substantiv makro
macron adjektiv/adverb makron
magnify verb forstørre
mail substantiv post
mail verb sende
mail responder substantiv epostsvarer
mailbox substantiv epostkasse
mailinglist substantiv epostliste
main window substantiv hovedvindu
maintain verb vedlikeholde
maintainer substantiv vedlikeholder
make derivative works verb lag bearbeidelser
malware substantiv skadeprogramvare
manage verb administrere, håndtere
mandatory adjektiv/adverb obligatorisk
manual substantiv håndbok
map substantiv kart
map verb avbilde
mapping substantiv avbildning
margin substantiv marg
margin lines substantiv marglinjer
mark verb merke
marking guide substantiv retningslinjer for markering
markup substantiv markering

Sider