A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
F distribution substantiv F-fordeling [matematikk]
fade in verb tone inn
fade out verb tone ut
fail verb feile
failed mislyktes, feilet
fair dealing substantiv real behandling
fair use substantiv rimelig bruk
FAQ substantiv OSS
fatal error substantiv uopprettelig feil
feather verb lage myk kant [bildebehandling]
feature substantiv funksjon, egenskap
feed substantiv nyhetsstrøm
fetch verb hente
field substantiv felt
file substantiv fil
file verb lagre
file association substantiv filtilknytning
file descriptor substantiv fildeskriptor
file extension substantiv filtype [IKT]
file format substantiv filformat
file handle substantiv filreferanse
file header substantiv filhode [IKT]
file manager substantiv filbehandler
file selector substantiv filvelger
file system substantiv filsystem

Sider