A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
daemon substantiv daemon [IKT], bakgrunnsprosess [IKT]
dashboard substantiv kontrollpanel
data substantiv data
data protection substantiv personopplysningsvern
data source browser substantiv datakildeutforsker
date substantiv dato
deadlock substantiv vranglås
debug verb feilsøke
debugger substantiv feilsøkingsprogram
debugging information substantiv feilsøkingsinformasjon
decimal separator substantiv desimalskilletegn [IKT]
decimal tab substantiv desimaltabulator
declining depreciation substantiv degressiv avskrivning [økonomi]
decode verb dekode
decrement operator substantiv minsk-operator
decremental adjektiv/adverb gradvis minskende
decrypt verb dekryptere
decryption substantiv dekryptering
dedicate to the public domain verb erklære fristatus
dedicated connection substantiv fastlinje
dedicating verb erklærer
dedicator substantiv erklæringsgiver
deed substantiv aktstykke
default substantiv standardverdi
default configuration substantiv standardoppsett, standardinnstillinger

Sider