A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
cache substantiv hurtiglager
caching proxy substantiv mellomlagringstjener
calculate verb beregne, kalkulere
calendar substantiv kalender
calibrate verb kalibrere
calibration substantiv kalibrering
calibration value substantiv kalibreringsverdi
callback process substantiv tilbakekallsprosess
cancel verb kansellere, avbryte
capital asset substantiv formuegjenstand, realaktiva [økonomi]
caption substantiv bildetekst
capture substantiv fangst, opptak
cardinal number substantiv grunntall, kardinaltall
caron adjektiv/adverb caron
carriage return substantiv vognretur, returtasten [IKT]
case sensitive adjektiv/adverb skiftsensitiv [IKT]
cash flow substantiv kontantstrøm [økonomi]
cast verb typeomforme [IKT]
catalog substantiv katalog
category substantiv kategori
cc phrase kopi til
CC0 tool substantiv CC0 verktøy
cd-burner substantiv cd-brenner
CD-ROM substantiv CD-ROM
cedilla adjektiv/adverb cédille

Sider