A (110) | B (90) | C (204) | D (118) | E (80) | F (84) | G (27) | H (45) | I (98) | J (10) | K (11) | L (80) | M (81) | N (43) | O (46) | P (145) | Q (10) | R (117) | S (178) | T (97) | U (41) | V (21) | W (39) | Y (2) | Z (2)
Engelsksorter i synkende rekkefølge Ordklasse Norsk (bokmål)
back button substantiv tilbake-knapp
back end substantiv back end [IKT]
back-reference substantiv tilbakereferanse
background substantiv bakgrunn
background tab substantiv bakgrunnsfane
backslash substantiv omvendt skråstrek
backspace substantiv rettetast
backtrace verb tilbakespore
backup substantiv reservekopi, sikkerhetskopi
backwards adjektiv/adverb baklengs, tilbake
banded column substantiv kolonnestripe
banded row substantiv radstripe
banding cell substantiv fargebåndcelle [IKT]
bar substantiv linje [tekstbehandling]
bar chart substantiv stolpediagram
base name substantiv basenavn
base-10 logarithm substantiv tierlogaritme [matematikk]
baseline substantiv grunnlinje [typografi]
basepoint substantiv grunnpunkt, målepunkt, utgangspunkt
batch file substantiv skriptfil
batch processing substantiv satsvis prosessering
baud rate substantiv baudrate, moduleringsrate, overføringshastighet
bcc phrase blindkopi til
be available verb være tilgjengelig
be sure to phrase sørg for å

Sider