Informasjon

På denne siden har vi samlet pekere til ressurser for å lære mer om Creative Commons og fri kultur. Du kan finne personer som kan informere om Creative Commons, samt informasjonsmaterell som fritt kan benyttes til undervisning, selvstudium og som bakgrunnsinformasjon.

Foredrag og kurs

Grafiske veiviser

Tekster

Kontrakter og skriv

  • Bidragsyterkontrakt – Forslag kontrakt med opphavsperson som kan benyttes i samband med levering av bidrag under en CC-lisens til arkiver og databaser.
  • Forfatterkontrakt – Forslag til kontrakt med forfatter som kan benyttes i CC-baserte bokprosjekter.
  • Informasjonsskriv – Forslag til skriv fra skole til foreldre når skolen åpner opp for at barna benytter Creative Commons i prosjekter på skolen.

Videre lesning

Mer informasjonsmateriell (på engelsk) finner du på wikien til dokumentasjonsprosjektet hos Creative Commons International, og i Creative Commons Internationals egenpresentasjon.