Bidra til Creative Commons Norge!

Forum: 

solidarity_hands02_220.png

Ønsker du å støtte fri kultur og fri programvare? Registrer deg i så fall som bruker på dette nettstedet (CreativeCommons.no).

Du bestemmer selv hvor mye du vil bidra, og hva du vil bidra med. Vi er også åpne for innspill for hvordan du kan tenke deg å bidra, men vi trenger frikultur-bloggere – jo flere, jo bedre! Skriv om aktuelle saker i Norge og utlandet som angår fri kultur. Oversett gjerne nyheter fra utlandet og publiser dem her. Du finner en liste over internasjonale nyheter under vignetten Internasjonale nyheter i høyre sidespalte. For å blogge klikker du på «Legg til innhold» i venstre sidemarg, og velger «Blogginnlegg» (krever at du logger inn først).

Alt som behøves for å komme i gang er du registerer deg. For å registrere deg besøker du denne siden. For å hindre registreringer av spam-roboter må du oppgi et «hemmelig ord» - ordet er «ski»), og du må registrere deg med fullt navn.

Videre har Creative Commons Norge behov for folk til følgende stabsfunksjoner:

Dersom du er interessert i å bli leksikograf, ordlisteredaktør eller registrere deg som produsent, ber vi deg om å ta kontakt med Creative Commons Norge via nettstedets kontaktskjema.

Add new comment

Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)
Your content will not appear on this site until your e-mail is verified.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. All posts associated with this e-mail address will carry this byline. Leave blank if you want to keep the byline already associated with this email address.