Altmetrics for å måle innflytelsen til en akademisk artikkel

Digital publisering og digital spredning av dokumenter gir nye muligheter til å måle hva slags innflytelse akademiske artikler har. Digitalt publiserte artikler lever sitt eget liv på nettet, og etablerte målestokker som «Citation index» fanger ikke opp dette.

Det er derfor behov for alternative målemetoder. Disse benevnes gjerne som «altmetrics» (kort for «alteranative metrics» ). Altmetrics har også blitt navnet på en disiplin som studerer og implementer metoder for å måle innflytelsen til akademisk publiserte enkeltartikler med utgangspunkt i analyse den sosiale verdensveven.

Denne disiplinen er definert i et eget Altmetrics-manifesto, og OA-utgiveren PLOS har laget en hendig side som gir oversikt over de Altmetrics-verktøy som finnes.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <blockquote> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <u> <ul>
    Allowed Style properties: bottom, clear, clip, display, float, height, left, line-height, max-height, max-width, min-height, min-width, overflow, position, right, top, vertical-align, visibility, width, z-index

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.