Retten til eget bilde

En Creative Commons-lisens innebærer bare en opphavsrettslig avklaring. Til ulike typer verk kan det være knyttet andre rettigheter som ikke dekkes av lisensen.

I Norge inneholder for eksempel åndsverkloven og andre lover bestemmelser som verner den som er avbildet på et fotografi mot at bildet offentliggjøres uten at vedkommende gir sitt samtykke (retten til eget bilde).

At verket er utstyrt med en Creative Commons-lisens innebærer ikke nødvendigvis at alle rettigheter til verket er klarert. Det er opp til den som skal bruke verket å sikre at evt. tilleggsretter, som retten til eget bilde, klareres med riktig person.

Se også avsnittet om jurisdiksjon. Selv om et bilde av en person må klareres av den som er avbildet dersom det skal brukes i norsk jurisdiksjon, så er det ikke sikkert at det er nødvendig å klarere det samme bildet dersom lisensen tillater bearbeidelser og en slik bearbeidelse fremføres i USA, under en amerikansk Creative Commons-lisens.