Vern mot uønsket bruk og bearbeidelse

En Creative Commons-lisens gjelder i hele verkets vernetid (dvs. i 70 år etter at opphavspersonen er død). Lisensen kan ikke trekkes tilbake. Det betyr at når du har valgt å utgi et verk under Creative Commons-lisens, så kan verken du eller dine arvinger treffe beslutninger om disponeringer av verket som er i strid med den anvendte lisenstypen. Dersom man for eksempel velger en lisenstype som tillater kommersiell bruk av verket, så kan man ikke i ettertid legge ned forbud mot bruk av verket i reklameøyemed. Dette gjelder også selv om opphavs­mannen skulle mislike både firmaet og produktet det reklamerer for.

Som nevnt i forrige avsnitt har vi i Norge et lovmessig vern av opphavspersonens såkalte ideelle rettigheter. De ideelle rettighetene er: 1) retten til å bli navngitt som opphavs­person; og 2) vern mot at eventuelle bearbeidelser og annen bruk av verket krenker verkets eller opphavspersonens integritet.

Samtlige Creative Commons-lisenser tar vare på retten til navngivelse. Når det gjelder vern mot krenkende bearbeidelser, så framgår det av avsnittet over om jurisdiksjon og versjonering at det som framstiller en bearbeidelse kan fremføre eller gjøre bearbeidelsen tilgjengelig under en Creative Commons-lisens som er tilpasset en annen jurisdiksjon enn den norske. I praksis kan dette innebære en avkorting i vernet man etter norsk lov har mot krenkende bearbeidelser. Vårt råd er at derfor at dersom du ønsker å beholde de rettigheter norsk lov gir når det gjelder vern mot krenkende bearbeidelser, er at du velger en lisens med lisenselementet Ingen Bearbeidelse.