Grunnregler i alle lisensene

For alle Creative Commons-lisensene gjelder følgende regler.

Samtlige lisenser lar deg som er opphavsperson:

 • beholde din opphavsrett og selv utnytte verket uavhengig av lisensen du har valgt;
 • selv utnytte og tilby verket på andre vilkår enn de som er nevnt i lisensen;
 • gi tydelig beskjed om at andre menneskers rett til f.eks. å sitere og å fremstille eller kopiere verket for privat bruk, ikke påvirkes av lisensen.

Alle lisensene krever at lisenstakeren:

 • bevarer opphavspersonens navngivelse på alle eksemplarer av verket, inklusive bearbeidelser, med mindre opphavspersonen eksplisitt ber om at navnet strykes;
 • skaffer seg særskilt tillatelse før han eller hun bruker verket på måter som du har valgt å ikke tillate, som f.eks. å lage en bearbeidelse (dersom du har valgt lisenselementet Ingen Bearbeidelse) eller benytte verket til kommersielle formål (dersom du har valgt lisenselementet Ikkekommersiell);
 • gjengir eller lenker til din lisens fra hvert eksemplar av verket som fremstilles;
 • lenker til din tilgjengeliggjøring av verket fra hvert eksemplar av verket som fremstilles;
 • ikke tar i bruk tekniske beskyttelsessystemer eller annen teknologi som forhindrer lisenstakere i å gjøre lovlig bruk av verket.

Forutsatt at lisensvilkårene følges, tillater samtlige lisenser lisenstakeren å:

 • kopiere verket;
 • distribuere verket;
 • vise eller fremføre verket offentlig;
 • fremføre verket digitalt (f.eks. webcasting);
 • konvertere verket til et annet format.

Alle lisensene:

 • gjelder i hele verden;
 • gjelder under hele verkets vernetid:
 • kan ikke kalles tilbake.