PNEK med undersøkelse om kjennskap til CC

PNEK ved Per Platou har gjennomført en undersøkelse blant norske musikere, komponister og kunstnere om deres kjennskap og holdninger til Creative Commons. Analysen er skrevet av samfunnsviter Ingrid Abrahamsen Kjærås, og ble fullført den 30. september 2009.

Den 35 sider lange rapporten foreligger nå som pdf, og konkluderer i med at det synes å være svært stor interesse blant norske rettighetshavere for bruk av CC-lisenser (for ikke-kommersiell utnyttelse), spesielt om disse kan implementeres sammen med TONO-forvaltning til kommersiell bruk. Undersøkelsen viser også at den uttalte motstanden mot CC er påfallende liten i alle brukergrupper, og at velvilligheten øker med kjennskapen.

Sluttrapporten kan lastesn ned fra PNEKs nettsted i norsk og engelsk utgave. Grunnlagsdata er også tilgjengelig i MS Excel- og Open Office-format for de som ønsker å analysere tallene selv.

Rapporten er utgitt med CC by-nc-nd 3.0, og arbeidet er støttet av norsk kulturråd.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.