Invitasjon til etableringsmøte for nytt Creative Commons Chapter i Norge 

Tidspunkt: 13. august kl. 16.30-18.00

Sted: Teknologihuset i Oslo, Pilestredet 56, 0167 Oslo

Creative Commons globalt har gjennom de siste to årene jobbet frem en ny strategi for sitt globale nettverk, og som en del av dette arbeidet, skal alle nasjonale chapters etableres på nytt i en ny struktur.   

Dette første møtet for Creative Commons Norge har som hovedfunksjon å etablere et nytt CC Norge chapter, samt å velge “Chapter lead” for CC Norge og representant til “Global Network Council”.  

Christer Gundersen stiller som kandidat til rollen som Chapter Lead.

Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra i Creative Commons Norge til å melde seg inn som personlig medlem i Creative Commons Global Network.

Agenda for møtet

* Peke ut ansvarlig for å føre referat fra møtet

* Introduksjon av møtedeltakere

* Gjennomgang av ny strategi og Chapter Guidelines, samt Codes of Conduct 

* Valg av “Representative at the Global Network Council” 

* Valg av “Chapter Lead” 

* Diskusjon og gjennomgang av planlagt arbeid i CC Norge

* Diskusjon rundt hvordan vi koordinerer og jobber sammen i CC Norge 

* Diskusjon rundt kommunikasjonskanal (CC Slack? email list? etc.) 

* Arbeid med nettside(hvem har ansvar, etc.) 

 

Velkommen til etableringsmøte for det nye chapteret for Creative Commons Norge! 

 

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.