Norsk oversettelse av boken Made with Creative Commons på trappene

For et par år siden kom boken Fri kultur av Lawrence Lessig, som forteller om bakgrunnen for at Creative Commons-bevegelsen ble startet, ut på norsk.  Den er tilgjengelig på både papir fra nettbokhandlere som Lulu, Amazon og Barnes&Noble og som ebok fra github, lisensiert i tråd med Creative Commons, dvs. uten bruksbegresninger. Den er også tilgjengelig på engelsk og fransk.

Nå er gjengen som sto bak denne utgivelsen i gang med å oversette en ny bok om Creative Commons, boken Made with Creative Commons av Paul Stacey og Sarah Hinchliff Pearson. Oversettelsen gjøres via nettleseren, på nettstedet Weblate, og er vi er halvveis i å oversette bokens innhold til bokmål. Ta kontakt med meg hvis du ønsker å bidra.

Add new comment

Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)
Your content will not appear on this site until your e-mail is verified.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. All posts associated with this e-mail address will carry this byline. Leave blank if you want to keep the byline already associated with this email address.