Creative Commons-lisenser og GRAMO

tribeofnoise_275.png Creative Commons Norge har i lengre tid forsøkt å finne ut av hva slags hjemmel organisasjonen GRAMO mener at den har for å kreve inn vederlag for innspilt, rettighetsbeskyttet musikk som fra rettighetshaverenes side er gjort tilgjengelig for bruk med en Creative Commons-lisens.

Etter flere uker uten å få GRAMO i tale henvendte vi oss til Kulturdepartementet, som 2014-07-15 ga oss følgende svar:

Departementet har etter dette lagt til grunn at utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere etter omstendighetene kan gi samtykke til fri offentlig fremføring av sine lydopptak, og at Gramo i så fall ikke skal kreve inn vederlag for denne bruken. Om utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere derimot ønsker å motta vederlag for bruken av sine lydopptak, kan vederlagskravet bare gjøres gjeldende gjennom Gramo.

Bakgrunnen for henvendelen til Kulturdepartementet er at norske kunder av strømmetjenesten Royal Streaming som blant annet strømmer musikk fra Tribe of Noise under en reative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) får krav om å betale GRAMO-avgift for innspilt musikk som strømmes under denne lisensen.

Se også omtale av saken på nettstedet Ballade.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.