Pics for Learning

Bildebank med fotografier som er fritt tilgjengelig for elever og lærere for bruk i en undervisningssammenheng.

Rettighetsinformasjon, hentet fra siden Image Use Policy:

The Pics4Learning collection is intended to provide copyright friendly images for use by students and teachers in an educational setting. The original photographers of each image retain the copyright to these images and have graciously allowed their use in this collection. The images may not be sold as an image collection or partial image collection. Images in the Pics4Learning collection may be used by teachers and students in print, multimedia, and video productions. These could include, but are not limited to, school projects, contests, web pages, and fund raising activities for the express purpose of improving student educational opportunities.

Mediatype: 

Ressursklasse: 

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.