vector

substantiv

Norsk (bokmål): 

vektor [matematikk]

En endimensjonal matrise.