CC-lisensiering av forvaltet innhold i Nederland

Creative Commons i Nederland har ifølge en pressemelding sendt ut i dag inngått avtale med de nasjonale veder­lags­organi­sa­sjonene Stemra og Buma (tilsvarende TONO i Norge) om medlemmenes bruk av Creative Commons-lisenser. Ifølge denne skal organisasjonene kreve inn vederlag for musikkverk på medlemmer som benytter ikke-kommersielle Creative Commons-lisenser.

Medlemmer kan logge seg på Buma/Stemras nettsted og oppgi hvilke verk som skal være dekket av Creative Commons-lisenser. Opplysninger om at verket er underlagt denne typen lisens blir så lagret og tatt hensyn til i samband med forvaltningen av verket.

Dette er det første eksemplet utenfor USA på at komponister og tekstforfattere kan være medlem av en slik organisasjon og benytte Creative Commons-lisenser for egne verk. Avtalen dreier seg om et pilotforsøk som skal vare i ett år før det evalueres.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.