Smitter lisenselementet: «Del på samme vilkår» (BY-SA) over på bilder?

Eksempel: Gitt at jeg får tillatelse fra en fotograf til å bruke et bilde som illustrasjon til en artikkel som jeg publiserer under «Del på samme vilkår» (BY-SA), vil da også bildet automatisk bli underlagt BY-SA Eller kan et bilde ha et annet opphavsrettslig vern enn teksten det illustrerer?

Kravet om å dele på samme vilkår som følger av BY-SA-klausulen gjelder bare for bearbeidelser. Et bilde som vises sammen med en tekst for illustrasjonsformål utgjør ikke en [[Hva er en bearbeidelse?|bearbeidelse]] av bildet. Følgelig behøver ikke et slikt bilde å omfattes av Creative Commons BY-SA, selv om denne lisensen er valgt for teksten.

Rent formelt utgjør et bilde som er satt sammen med en tekst en samling. I Creative Commons BY-SA 3.0-lisensen heter det: «Dette punkt 4(a) finner også anvendelse på frembringelsen, når frembringelsen er innarbeidet i en samling, men det er ikke et krav at samlingen, bortsett fra frembringelsen selv, skal være underlagt vilkårene i lisensen.».

For ordens skyld: Dersom en avis benytter en illustrasjon som er tilgjengelig under en BY-SA 3.0-lisens som illustrasjon til en artikkel, er det ikke noe krav at artikkelen eller avisen som helhet utstyres med en slik Creative Commons-lisens. Lisensen gjelder kun bildet, og eventuelle bearbeidelser av bildet.

Publiserer man en nettside eller artikkel som inneholder elementer som avviker fra de generelle lisens-bestemmelsene som gjelder for nettsiden eller artikkelen, er det imidlertid viktig at man markerer samtlige avvik tydelig i den relevante Creative Commons-notisen for nettsiden eller artikkelen. Vi har laget et eksempel på hvordan dette kan gjøres (du finner Creative Commons-notisen nederst på siden).

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.