Hva er egentlig vitsen med Creative Commons?

Jeg synes den juridiske lisensteksten (legal code) er vanskelig å forstå, mens symbolformatet (commons deed) sier lite eller ingenting. Jeg mener man kan oppnå det samme dersom man dropper hele Creative Commons, og i stedet skriver følgende passus i verket sitt: «Dette verket er beskyttet etter åndsverklovens bestemmelser. Du har likevel lov til å bearbeide og kopiere verket, så lenge det er for ikke-kommersiell bruk, og under forutsetning av at du oppgir opphavsmann og kilde på kopi og bearbeidelse.»

En slik passus som du skisserer kan være en mulighet dersom alt du ønsker å oppnå, er å gjøre alle som forstår norsk oppmerksom på at du er villig til å fritt dele verket du har skapt for ikke-kommersiell bruk.

Men Creative Commons hovedprosjekt er å tilby ett sett med kvalitetssikrede juridisk bindende avtaler som gjør det mulig for rettighetshavere å gi forhåndslisens for visse opphavsrettigheter knyttet opp til at lisenstaker forplikter seg til å oppfylle visse vilkår, i en form som tåler å prøves for retten.

Videre tilbyr Creative Commons en standard for deling som sikrer at verk kan utgis, deles og evt. remixes på tvers av jurisdiksjoner og landegrenser. Den teksten du foreslår er for eksempel neppe presis nok til at verket du tilbyr for deling kan gjenbrukes i Wikipedia. Wikipedia benytter CC BY-SA, (som du finner presis beskrevet her), og kan ikke uten videre benytte materiale som er tilbudt for deling under en annen lisens, eller en uformell passus lik den som du foreslår. For at større, grenskryssende multi-forfatter prosjekter som WikiPedia skal kunne fungere, og særlig dersom det skal være mulig å gjenbruke å remixe innhold på tvers av slike prosjekter, er en slik standard en forutsetning.

I en internasjonal kontekst er det viktig at de friheter og de vilkår som er knyttet til de spesifikke lisensene kommuniseres til publikum på en måte som er enkel og forståelig på tvers av kultur- og språkbarrierer. I Creative Commons skjer dette ved hjelp av enkle grafiske markører, og en kort forklarende tekst som skal finnes på alle språk som Creative Commons er tilpasset. I tillegg til symbolene inneholder Commons Deed en kortfattet tekst som forklarer på et språk rettet mot ikke-jurister hvilke friheter og vilkår som er knyttet til lisensen. Øverst på siden er det lenker til Commons Deed for samme lisens på andre språk.

Den juridiske lisensteksten, som du synes er vanskelig å forstå, fyller et annet formål, nemlig å beskrive i de ulike vilkårene i lisensen (f.eks. navngivelse) med presise juridiske begreper som tåler rettslig prøving. Dette for å gjøre det mulige å håndheve lisensen gjennom rettsapparatet, om nødvendig.

Og sist, men ikke minst, Creative Commons har utviklet et standard sett med metadata som brukes i en maskinlesbar markeringstekst. Slike metadata kan blant annet brukes av søkemotorer til å finne materiale på Verdensveven som er tilgjengelig under en Creative Commons-lisens. Ved å bruke lisensvelgeren som er utviklet av Creative Commons til å lage markeringstekst blir de verk du utstyrer med en Creative Commons-lisens samtidig utstyrt med korrekte metadata.

Skriv ny kommentar

Wysiwyg

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <address> <b> <br> <caption> <div> <em> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <pre> <s> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tr> <ublockquote> <ul>

Filtered HTML

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Verifiser deg (din epost-adresse vil ikke bli vist offentlig)
Innholdet ditt vil ikke bli synlig på dette nettstedet før du har verifisert epost-adressen din.
Byline bør bestå av minst 6 tegn. Alle innlegg som knyttes til denne epost-adressen vil bruke dette som byline. La feltet stå tomt dersom du ønsker å beholde den byline som allerede er knyttet til denne epost-adressen.