Versjon for fysisk eksemplar - by ver. 3.0

Nedenfor finner du to alternative forslag (kompakt og utvidet) på hvordan du kan gi notis om lisensen i et fysisk eksemplar av en utgivelse (bok, tidsskrift, CD, DVD, og lignende).

Kompakt versjon:

Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens:
Navngivelse 3.0 Norge, jf.:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no.

Utvidet versjon:

Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens:
Navngivelse 3.0 Norge.

Dette betyr at du har lov til:
   * å dele - å kopiere, distribuere og spre verket
   * å remikse - å bearbeide verket

På følgende vilkår:
   * Navngivelse. Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på
     den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse
     har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).

For mer informasjon om vilkårene, besøk følgende nettadresse:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no.