Versjon for fysisk eksemplar - by-nc-nd ver. 3.0

Nedenfor finner du to alternative forslag (kompakt og utvidet) på hvordan du kan gi notis om lisensen i et fysisk eksemplar av en utgivelse (bok, tidsskrift, CD, DVD, og lignende).

Kompakt versjon:

Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens:
Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge, jf.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no.

Utvidet versjon:

Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens:
Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge.

Dette betyr at du har lov til:
   * å dele - å kopiere, distribuere og spre verket

På følgende vilkår:
   * Navngivelse. Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på
     den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse
     har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).
   * Ikkekommersiell. Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
   * Ingen Bearbeidelse. Du kan ikke endre, bearbeide eller bygge
     videre på dette verket.

For mer informasjon om vilkårene, besøk følgende nettadresse:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no.