Opphavsrettslig vernet verk

Materiale vernet av åndsverkloven

Bemerk:

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller i avtale med en relevant opphavsrettsorganisasjon (eks.: Bono, Kopinor, Lino, og Tono).

De rettigheter du har i følge åndsverkloven til å bruke verket påvirkes på ingen måte av overstående.

For mer informasjon, se åndsverkloven.