Videocast

Du finner også denne lysbildeserien som en videocast på blip.tv. Kommentarene blir lest av Grethe Melby.

Original

Dersom du ønsker å oversette veiviseren, lage din egen versjon, eller bare lese originalen (på engelsk), så kan du finne det du trenger på denne siden.

Å dele det man skaper #22


img #22
< | ^ | >
Nå har du sett hvordan du kan benytte Creative Commons til å dele det du har skapt, og bestemme hvordan andre skal ha lov til å bruke det. Du bestemmer hva du vil skape, og du bestemmer hvordan du vil dele det med resten av verden!

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse