Videocast

Du finner også denne lysbildeserien som en videocast på blip.tv. Kommentarene blir lest av Grethe Melby.

Original

Dersom du ønsker å oversette veiviseren, lage din egen versjon, eller bare lese originalen (på engelsk), så kan du finne det du trenger på denne siden.

Å dele det man skaper #20


img #20
< | ^ | >
Dersom du lar andre få lov til å lage bearbeidelser, så kan det være at du ønsker å være sikker på at de som lager en slik bearbeidelse vil dele på samme vilkår som de du selv har valgt for ditt verk. Et påbud om dette markeres med det runde symbolet du ser i øvre, venstre hjørnet i figuren over. Dette innebærer altså at de samme påbud og forbud som du har valgt når du deler ditt originale verk med andre, skal gjelde når noen deler en bearbeidelse av ditt verk med andre. De som ikke liker disse vilkårene vil sikkert ikke bruke ditt verk. Derfor kan påbudet om å dele på samme vilkår begrense bruken av ditt verk.

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse