Arkiv

Spikermodellen (Om E-bøker, biblioteker og ufrihet)

Kjartan Vevle skriver[1] at han er glad i alle debatter om E-bøker, men det er likevel mange temaer han ikke tar opp. Først og fremst Elefanten i rommet: Hva skjer med biblioteket, dets rolle og stilling i samfunnet, når/hvis biblioteket ikke lenger eier og kontrollerer sin samling?

Dette spørsmålet har jeg skrevet mye om tidligere som jeg ikke skal gjenta her[2].

Creative Commons Salon in Oslo: The Future of Money

Creative Commons Salon: Welcome to the Future of Money tour, in Oslo 6. may 2011! Free culture and free pizza to the people!

THE POINT OF DEPARTURE:

The Future of Money” is the title of a telepresently produced Creative Commons licensed short film (07:32), in which young founders are interviewed about their projects and their view of money -- with an emphasis on social entrepreneurship and "hacking the money system" (by creating and using free and open currencies):

Fredastund: En Creative Commons-utstilling

Torsdag 14. april åpner Erik Sæter Jørgensen separatutstillingen “Fredastund” på Galleri Skjæveland på Jørpeland. Utstillingen ble i februar vist på Galleri Sting i Stavanger.

Fotografiene i serien "Fredastund" benytter Creative Commons-lisensiering, og er også registrert i det nordiske Creative Commons-prosjektet Cloudberry.

Opphavsrett og bruk av verk i undervisningen

Det er den enkelte lærers ansvar å sikre at det undervisningsmaterialet som gjøres tilgjengelig for elevene brukes lovlig.

Det er mange måter å bruke verk på i undervisningen. For eksempel kan læreren framstille papirkopier av tekster hentet fra bøker og tidsskrifter, eller tekster kan skannes og gjøres tilgjengelig som digitale filer. Musikk, taleopptak, stillbilder og levende bilder kan både fremføres (spilles av eller vises), og de kan legges ut som digitale kopier i læringsplattformer som Fronter, It's learning og Moodle.

Sider

Abonner på RSS - blogger