CC Danmark

Ny hjemmeside

Creative Commons Danmark arbejder på en ny hjemmeside. Vores nuværende hjemmeside har trofast fulgt os gennem de sidste 12 år, og det sætter efterhånden sine teknologiske spor. 

Fx har vi bemærket at flere er begyndt at surfe fra deres smartphones Så derfor er det på høje tid at vi får en responsiv side.  

Den nye side vil dels fremstå i en andre farver end de kendte grønne, for at være mere i sync med de farvevalg som Creative Commons bruger internationalt. Creative Commons Danmark er jo i den sammenhæng blot en lokalafdeling af organisationen Creative Commons. 

Målrettet

Den nye hjemmeside vil med tiden få en række tema-områder, der afspejler vores fokus på borgere, uddannelser, organisationer, erhverv, institutioner og politiske beslutningstagere.

Creative Commons Danmark bliver et nationalt chapter

Creative Commons Danmark bliver et nationalt chapter under Creative Commons 

Mandag d. 1. oktober 2018 blev Creative Commons Danmark til et såkaldt chapter; en national afdeling.

CC Danmark

En national afdeling af Creative Commons, kaldes internt for et chapter, hvorfor man vil kunne finde vores afdeling omtalt og nævnt som CC Denmark, The Danish chapter of Creative Commons og lignende. På dansk og i daglig tale vil vi oftest benytte CC Danmark eller Creative Commons Danmark.

Et chapter kan ifølge betingelserne i Creative Commons global network strategy dannes af de medlemmer, der måtte være af CCGN (Creative Commons Global Network). Se beskrivelse for oprettelse af en national afdeling her.

Til mødet deltog de nuværende fire danske CC Medlemmer Rikke Falkenberg Kofoed, grundlægger af firmaet Leg med IT, Martin von Haller Grønbærk, it-advokat, nuværende og mangeårig Legal Lead for CC Danmark, Christian Villum, nuværende og mangeårig Public Lead for CC Danmark, forlægger, producent og projektleder ved Dansk Design Center, samt Peter Leth, lærer og uddannelsesrådgiver for CC Danmark.

Vi har på mødet valgt at fordele opgaverne på følgende vis:

Chapter lead: Peter Leth
Repræsentant til det globale netværksråd: Christian Villum
Uddannelsesrådgiver: Rikke Falkenberg Kofoed
Juridisk og særlig rådgiver: Martin von Haller Grønbæk

Referatet fra mødet kan læses her.

Se årets State of the Commons rapport: Nu 1,4 mia. CC-værker

Traditionen tro har det globale Creative Commons netværk for nyligt udgivet den årlige rapport State of Commons, som giver en status på væksten i verdens voksende fælled af åbne materialer samt de millioner af mennesker som skaber og bruger dem.

Således kan man nu se State of the Commons 2017 online, som foruden en række flotte datavisualiseringer, der bl.a. forklarer at der nu findes over 1,4 milliarder åbne værker på nettet – fotos, videoer, tekster, musikstykker mv. – men derudover også fremhæver hovedpunkter fra Creative Commons bevægelsens aktiviteter i det forgangne år.

Eksempelvis kan det nævnes at året bød på den hidtil største konference for organisationen og netværket (Creative Commons Global Summit i Toronto), og at et helt nyt program for Creative Commons certificeringer blev lanceret. Det kan også fremhæves at en helt ny CC-søgemaskine, CC Search, blev skudt igang og at netværksstrukturen for det globale community af lokalafdelinger (som vi i Creative Commons Danmark er en del af) blev komplet reformeret og optimeret.

Sidst, men ikke mindst, sætter rapporten også fokus på Creative Commons-netværket øgede aktivitet på aktivistfronten idet der blev gjort en stor indsats for at opponere dels mod TPP-handelsaftalen samt dele af EU’s nye ophavsrettighedsreform.

Dyk ned i State of the Commons 2017 og læs meget mere.

Samtale mellem kulturminister Mette Bock og Creative Commons’ Martin von Haller

Photo by Finn Årup Nielsen – Own work, CC BY-SA 4.0 (source)

På torsdag har du mulighed for at være med, når kulturminister Mette Bock og Creative Commons Danmarks Martin von Haller skal tale om fællesskab og kulturdannelse. Arrangementet foregår i Klub i København torsdag den 11. januar 2018 kl. 14.30 til 15.15, og der er gratis entré (tilmelding nødvendig).

Kultur er fællesskaber. Fællesskaber skabes gennem fælles historier, billeder, sange, viden og kunst. Styrken af fællesskaber er direkte proportionalt med, hvor meget vi deler vores kultur. Fælles kultur forudsætter fri adgang til deling. Noget kultur skabes af private aktører, som kan kontrollere adgangen og kræve betaling for deling. Det er deres valg. Anden kultur skabes af samfundet f.eks. gennem statslig støtte. Resultat bliver vores alles fælles kultur. Hvor kan vi ikke frit dele og bruge det kulturindhold, som vi alle har medfinansieret? Hvor kræver vi ikke, at alt indhold, der skabes via kunststøtte, licensbetaling til DR og så videre stilles kvit og frit til rådighed for samfundet?

Sammen skal kulturminister Mette Bock og Martin von Haller snakke om fællesskabet og kulturdannelse i Klub og betydningen af fællesskabet for vores samfund – hvorfor fællesskabet er med til at få vores samfund til at fungere. Kom og giv din mening til kende, argumenter for dine holdninger om fællesskabet eller lyt blot til andre medlemmer og deres syn på fællesskabet. 

Adressen på Klub er Linnésgade 25, 1361 København K. Du kan tilmelde dig på booking@klub.io og skrive ‘Klubsamtale’ i emnefeltet.

CC-licenser bliver strategisk værktøj hos Dansk Design Center

Dansk Design Center, den delvist offentligt finanserede organisation til fremme af brugen af design i det danske erhvervsliv, er seneste store danske aktør, som introducerer brugen af Creative Commons-licenser som nyt strategisk værktøj i deres daglige arbejde.

Men hvor flere andre danske aktører primært bruger CC-licenserne på udvalgte værker, tager man helt anderledes fat i Dansk Design Center: Her vil alle organisationens producerede materialer fremover udgives under den mest åbne licens, CC BY, og dermed være til fri anvendelse og videre bearbejdning til ethvert formål. Dermed opfordrer de alle til at remixe, sample, videreudvikle og sprede den viden, de skaber.

“Som offentlig organisation er det en selvfølge, at alt hvad vi laver bør være frit tilgængeligt for alle, der ønsker at følge vores arbejde og anvende den viden, de indsigter og de resultater, vi producerer. Denne transparens har til formål at skabe så meget værdi for pengene som muligt i de økosystemer og netværk, vi bevæger os i. Vi kalder det “Open by Default” – at vi som organisation altid vil være så åben, nysgerrig og lærende som muligt,” udtaler organisationens direktør, Christian Bason.

I pressemeddelelsen uddyber han endvidere:

“Deling af viden er nøglen til øget velstand i dagens informationsdrevne samfund – ikke kun i Danmark, men også internationalt. Værdi skabes i stigende grad på tværs af sektorer, brancher og ikke mindst landegrænser, og ved at lære af hinanden accelererer vi innovationen og står på hinandens skuldre. Begreber som samskabelse, co-creation og remixing er blevet store vækstmotorer, og det ønsker vi at tilskynde og dermed sikre, at viden om dansk design når ud til så mange som muligt.”

Organisationens nysgerrighed overfor potentialerne i åbenhed og deling begrænser sig dog ikke til udelukkende til brugen af CC-licenser på producerede materialer. I programmet REMODEL udforsker Dansk Design Center og en række af danske virksomheder eksempelvis nye open source-baserede forretningsmodeller for produktionsvirksomheder, og åbne data er et af omdrejningspunkterne i deres udviklingsarbejde omkring digitalisering og fremtidens byer.

Læs mere om organisationens brug af Creative Commons-licenser i annonceringen “Brug og del: We are now open“.

State of the Commons 2016-rapporten ligger klar

Én gang om året udgiver Creative Commons rapporten ‘State of the Commons’, der tager pulsen på den globale delebevægelse og anvendelsen af Creative Commons licenserne på digitalt indhold: Fotos, tekst, film, musik og meget andet. 

Således også I år, hvor State of the Commons 2016, der dækker aktiviteter hele det forgangne år, netop er udkommet. Den viser, at 2016 uden sammenligning var det mest aktive i licensværktøjernes historie, og at nye mennesker, organisationer og virksomheder verden over tager CC-licenserne til sig i et tempo, som aldrig er set højere. Blandt de mest bemærkelsværdige fakta denne gang kan det således nævnes at det totale antal værker under CC-licens har passeret 1,2 milliarder, og ydermere at 65% af disse værker falder i open culture-kategorien, hvilket betyder de er licenseret under de to mest åbne licenser og dermed tillader både fri bearbejdning og kommerciel anvendelse.

Læs flere højdepunkter i denne blog post fra Creative Commons HQ og dyk ned i rapporten her: State of the Commons 2016. Hvis man vil læse flere perspektiveringer på rapporten, så er der rigtigt gode artikler hos eksempelvis OpenSource.com og TechDirt.

 

Dansk forlag udgiver bog om Creative Commons-baserede forretningsmodeller

Det nye danske forlag Ctrl+Alt+Delete Books udgiver i den kommende uge en bog for Creative Commons: ‘Made With Creative Commons’, som er skrevet af to af organisationens fremtrædende ansatte, Sarah Hinchliff Pearson og Paul Stacey. 

‘Made With Creative Commons’ er en bog om deling, og udspringer af en særdeles succesrig Kickstarter-kampagne, som Sarah og Paul gennemførte sidste år. Bogen handler om deling af tekst, musik, data, kunst og sætter fokus på nogle af de mennesker, organisationer og virksomheder i hele verden, som deler deres indhold ved hjælp af Creative Commons licenser, og derudover opfordrer offentligheden til at genanvende, kopiere og bearbejde deres værker. Disse værker er ‘Made With Creative Commons’.

Men hvis de giver deres indhold væk gratis, hvordan tjener de så penge?

Det er det spørgsmål som denne bog har til formål at besvare. Den indeholder 24 eksempler på forskellige måder at ernære sig på ved at dele sit indhold. Den indeholder læring om, hvordan man tjener penge, men også om, hvad deling virkelig går ud på – hvorfor vi gør det, og hvordan det kan bidrage til i økonomien og i verden i det hele taget. Fuld af praktiske tips og inspirerende historier er ‘Made With Creative Commons’ en bog som viser dig hvad det virkelig vil sige at dele.

‘Made With Creative Commons’ udkommer d. 5. maj 2017 – læs mere her.

CC Danmark til Creative Commons Global Summit i Canada

Denne kommende weekend tager CC Danmark til Toronto for at deltage i Creative Commons Global Summit, et event som hvert andet år samler det globale Creative Commons community til en konference om de udfordringer og muligheder som fremtiden bringer.

Fra CC Danmarks side er det Public Lead Christian Villum og Educational Advisor Peter Leth. Foruden møder og networking med de øvrige deltagere vil førstnævnte endvidere indgå i ét af konferencens paneldiskussioner om nye forretningsmodeller for open source hardware: “Share or Die: Is future manufacturing open source?“, som bla. bygger på Dansk Designs Centers (og dermed Christians) arbejde på REMODEL-programmet.

Hele programmet kan ses her: Creative Commons Global Summit program. Hvis du læser dette og har emner, som du synes vi bør tage op til diskussion med det globale community, så send det til os på info (a) creativecommons (dot) dk eller via Twitter direkte til Peter eller Christian.

CC Danmarks deltagelse

Høringssvar vedrørende EU-direktivet om ophavsret på det digitale indre marked

Sammen med Creative Commons’ hovedorganisation og i samarbejde med Creative Commons afdelingerne i de øvrige EU-lande, har vi i CC Danmark indsendt et høringssvar vedrørende EU Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked. Et direktiv, som i vores øjne af skuffende på flere områder, hvilket man bla. kan læse om i denne blog post fra Creative Commons internationale blog.

I vores svar gør vi opmærksom på, at kommissionens oplæg ikke formår at indfri løftet om en moderne ophavsrettighedslovgivning i Europa. Direktivet skulle have sikret progressive lovmæssige ændringer, som tjener det formål at skabe et samlet digitalt marked i Europa. Det skulle have igangsæt økonomisk aktivitet, fremhævet innovative digitale teknologier og services samt beskyttet forbrugere og adgang til information. Det skulle have udvidet mulighederne for europæiske virksomheder, kulturinstitutioner, undervisere og forskningsmiljøet. Dette er ikke tilfældet i det aktuelle oplæg. Oplægget forsøger istedet at ignorere de teknologiske ændringer som verden i øjeblikket gennemgår, og de realiteter som teknologien har ført med sig, og fremfor at skabe et ensartet, sammenhængende digitalt marked, åbner det op for geo-blocking af indhold og en hæmning af den frie adgang til indhold på tværs af landegrænser. Herudover foreslår kommissionen eksempelvis også at indføre den såkaldte “link tax”, hvor det vil blive pålagt eksempelvis søgemaskiner at betale for at linke til nyhedsindhold. Sidst, men ikke mindst, springer det også os i øjnene at oplægget ignorerer vigtigheden af at beskytte og udvide den digitale europæiske fælled af digitalt indhold.

Kommissionens oplæg tager således ikke højde for det meste af den feedback, der er kommet fra en bred vifte af aktører (heriblandt Creative Commons), der har bedt om en moderne ophavsrettighedslovning, som passer til den digitale tidsalder og marked. Vi håber at gennem de nationale høringer, inklusive den danske, og kommende lovmæssige tiltag i det EU-parlamentet og EU-rådet, at Kommissionens forslag vil blive tilrettet, således at det inkluderer positive ændringer, som understøtter alle relevante parter, herunder indholdsskabere, brugere og offentligheden generelt.

Læs hele vores høringssvar på dansk og den engelske udgave her. Du kan også læse mere om den danske høringsrunde, som løb frem til 4. november.

Open Access Week 2016 er skudt igang – i hele verden og i Danmark

I mandags startede den årlige Open Access Week 2016. Open Access Week er en årlig ugelang global event som sætter fokus på vigtigheden af vidensdeling indenfor forskningsfeltet. Målet er at uddanne folk til at kende fordelene ved åben publicering, og tale for tilrettelser på både lovgivningsområdet og den praksis der er gældende, samt at bygge et globalt community, som vil samarbejde omkring disse emner. Dette års tema er open in action.

Gennem de seneste knap 15 år har Creative Commons licenserne og værktøjerne været brug til at dele forskningsartikler og data under mere åbne forhold end den klassiske “alle rettigheder forbeholdes”-beskyttelse. Foruden det juridiske maskiner som bidrager til at kommunikere rettighedsforhold for brug og videredeling af open access forskning, har bevægelsen omkring Creative Commons og Open Access spredt sig indenfor det akademiske felt, biblioteker, forskning og lovgivningsområdet.

Hvad er der så sket indenfor Open Access-feltet i løbet af det sidste år? Her er nogle udvalgte eksempler:

  • Den Europæiske Union fortsætter med at skubbe på med støtte til open science, og kommissionen vil have at forskningsmæssige data bliver ‘åbne per definition’ som et formelt krav for fremtidig forskningsstøtte.
  • Den amerikanske organisation The Electronic Frontier Foundation lancerede Reclaim Invention-projektet, som presser på for reformer indenfor såkaldte ‘university technology transfer practices’. CC støtter dette projekt, som på naturlig vis komplementerer indsatsen for Open Access og open education-initiativer indenfor videregående uddannelser.
  • OASPA viste stigende vækst af fuldt ud åbne Open Access-journaler, og udgav en informativ guide til best practice indenfor licensering og kreditering.
  • Mere forskning var publiceret, som viste at publicering under Open Access kan hjælpe forskere til mere succes ved at øge citeringer og mediebevågenhed, invitere flere parter til samarbejde og åbne døren for yderligere jobskabelse og finansieringsmuligheder.

Sørg for at holde øje med openaccessweek.org for at finde mere information om denne uges aktiviteter rundt omkring i verden, eller tag selv del. Også i Danmark er der forskellige Open Access-aktiviteter, eksempelvis på Danmarks Tekniske Universitet – læs mere her.

Følg med på Creative Commons internationale blog, Twitter-profil og Facebook-profil denne uge, hvor du kan finde nyheder, interviews og information om events. Husk også at bruge #OAweek hashtagget, når du selv laver updates på sociale medier.

Er der andre spændende Open Access-aktiviteter i Danmark, som vi har overset? Så ping os via vores danske twitter-profil eller skyd os en mail.

Denne blogpost er oversat fra engelsk, med enkelte tilføjelser. Oprindeligt skrevet af Creative Commons’ Timothy Vollmer.

Annoncering af 2017 Creative Commons Global Summit

CC Korea, Global Summit 2015, CC-BY 2.0

Næste Creative Commons Global Summit bliver afholdt i Toronto i april næste år.

Creative Commons Global Summit, som afholdes hvert andet år, er den officielle konference for det globale Creative Commons community. Her samles ikke blot hele verdens CC-entusiaster og involverede, men også et bredere publikum fra en bred vifte af felter og brancher for at diskutere verdens digitale nutid og fremtid. I den officielle annoncering fra Creative Commons hovedkvarteret i San Francisco lyder det:

“We’re pleased to announce that the next Creative Commons Global Summit will take place in Toronto, Canada from April 28-30, 2017. This vital event will gather a global community of technologists, academics, activists, creatives, and legal experts to work together on the expansion and growth of the commons, open knowledge, and free culture for all. Previous summits were held in Seoul (2015), Buenos Aires (2013), and Warsaw (2011). As one of the most multicultural cities in the world, Toronto is a perfect location for this important meeting of the top minds in our field.”

CC Danmark har deltaget i flere Global Summits, senest i 2015 i Seoul i Sydkorea, og forventer også at deltage i 2017 i Toronto. Dette er som altid en mulighed for at møde nye ansigter i netværket, og ikke mindst diskutere aktuelle muligheder og udfordringer med verdens fremmeste aktører indenfor felter såsom åben kunst og kultur, uddannelse, forskning, teknologi og ikke mindst det politiske felt.

Såfremt der skulle være læsere af CC Danmark bloggen der har forslag til emner, som vi skal præsentere for eller diskutere med det globale community til april, så skriv endelig til os.

Læs hele den officielle Creative Commons Global Summit annoncering.

Creative Commons miniseminar om filminstruktørers mulighed for at dele værker ved hjælp af åbne licenser

Martin von Haller, partner i Bird & Bird Advokatpartnerselskab og medstifter af den danske gren af Creative Commons, holdt den 10. marts 2016 et miniseminar i Admiral Gjeddes Gaards lokaler i det indre København. Seminaret omhandlede filmdirektørers muligheder for at benytte åbne licenser, såsom CC, til at dele deres værker. Omdrejningspunktet for seminaret var de juridiske og forretningsmæssige udfordringer ved en CC-deling. Udover Martin von Haller som oplægsholder deltog også den svenske instruktør Martin Klose, der står bag dokumentarfilmen om stifterne af The Pirate Bay, en film ved navn TPBAFK – The Pirate Bay Away From Keyboard. Herudover var journalist og direktør Henri Moltke, der bl.a. står bag dokumentarfilmen Good Copy Bad Copy, med på en Skype-forbindelse fra USA.

En åben licens-tankegang er for langt hovedparten af filmværker blevet brugt på dokumentarfilm. Det er også tilfældet for de to ovennævnte film. Seminaret sigtede mod at adressere muligheden for, at spillefilm bliver delt på en mere tilgængelig og åben måde ved hjælp af CC-licenser.

Efter alle tre oplægsholdere havde færdiggjort deres præsentationer, debatterede deltagerne samt oplægsholderne mulighederne for at bruge CC som platform for mere åben deling af spillefilm. Det blev bl.a. fremhævet, at de mange rettigheder involveret i spillefilm, herunder særligt ophavsret og økonomiske rettigheder i form af investeringer gør deling af disse værker baseret på åbne licenser vanskeligere. Samtidig blev det dog også understreget, at CC har en langt større berøringsflade på internettet, og qua det vil kunne nå ud til et langt større antal seere end ved brug af de traditionelle sendeflader.

Der blev orienteret om, at det er muligt at embedde CC-værker, således at der ved en simpel google-søgning kan findes frem til et givent værk, og fleksibiliteten af en CC-licens i modsætning til en ren open source-licens blev rost, da CC giver rettighedshaveren flere værktøjer for, hvordan han vil begrænse en licensret, bl.a. i form af ikke-kommerciel brug af værket eller ved ingen bearbejdelse. Hertil blev også bemærket, at en fusion mellem CC og traditionel deling af filmen kan være en smart måde at inddrage open source i en filmproduktion, hvis der ikke er opbakning til fuld deling af hele værket. Ved en sådan fusion vil udgivelsen af selve filmen være underlagt traditionel tankegang, hvorimod offentliggørelse af f.eks. teasers, trailers og soundtrack til filmen kan deles ved en CC-licens. I så fald optimeres udbyttet af præfilm initiativer, idet åben licens-deling, som nævnt oven for, potentielt når ud til langt flere interesserede seere.

Henrik Moltke påpegede i sit oplæg, at deling af en hel spillefilm ved CC kan have den betydning, at større streamingtjenester såsom Netflix samt tv-kanaler kan miste interessen i at erhverve rettighederne til filmen, hvis den ligger offentligt tilgængeligt på eksempelvis kanaler som YouTube i forvejen. Det vil dog til dels kunne modsvares af, at rettighedshaver sørger for ikke at dele værket i for høj opløsning. En for lav opløsning vil nemlig kunne besværliggøre en visning af filmen i tv.

Samlet set var der tale om en frugtbar diskussion, der belyste aspekterne af deling ved CC-licenser. Der blev argumenteret for og imod brugen af CC og open source i spillefilmsverdenen. Et aspekt er dog sikkert og det er, at det vanskeliggør delingen via CC, at der er tale om store komplekser af rettigheder, hvor der dermed også er mange rettighedshaveres munde at mætte.

 

Creative Commons Danmark er nu på Twitter

Vi har i ugens løb oprettet CC Danmark på det sociale netværk Twitter, hvor vi dels vil poste nyt fra bloggen her, men også tweete om brugen af Creative Commons licenser i DK og udlandet generelt. Her iblandt vil vi filtrere interessant nyt fra hovedorganisationen i USA, men også bringe nyt fra de 80+ andre lokale afdelinger – såkaldte affiliates – af det globale Creative Commons community.

Kom og følg os på profilen @cc_denmark!

State of the Commons-rapporten for 2015 er nu publiceret

Den årlige State of the Commons-rapport – altså reportage om den digitale fælleds tilstand – er netop blevet frigivet af Creative Commons hovedorganisation i USA. Den giver et indblik i, hvor meget kreativt indhold der er blevet åbnet op i det forgangne år og hvordan dele-kulturen spredes med lynets hast over hele kloden. I 2015 passerede vi således hele 1,1 milliard værker under CC-licens på verdensplan!

State of the Commons udgives en gang om året i december, og bag den ligger et stort kortlægningsarbejde som foretages af Creative Commons’ ledelse og community i samarbejde med store Internet-platforme, såsom Youtube, Flickr, Wikipedia og mange andre, som integrerer CC-licensværktøjer, og som er tætte samarbejdspartnere og bidragsydere til spredningen af delekulturen.

Rapporten fortæller også at langt de mest populære af licenserne er BY (akkreditering) og BY-SA (akkreditering-del på lige vilkår), hvilket samtidig er mest åbne licenser – og tilmed dem som af mange betragtes som “ægte” fri kultur. Med dét menes at værker under disse licenser kan bruges fuldstændigt frit, også til kommercielle formål, og dermed giver verdens borgere maksimal frihed til kreativitet. Hele 61% af verdens indhold under CC-licens udgives under disse to licenser.

At Creative Commons licenseret indhold gør en forskel understreges også af, hvor meget indholdet anvendes. Rapporten fortæller at således at den digitale fælled er blevet tilgået hele 136 milliarder gange blot i 2015 – og man kan dermed udlede at ethvert CC-licenseret værk i gennemsnit “forbruges” 136 gange. Og dette er endda et forsigtigt estimat, idet tallet sandsynligvis er meget højere.

Sidst, men ikke mindst, kan man fra i år også i rapporten finde spændende indsigter på specifikke udviklingsområder – eksempelvis indenfor uddannelse og kultur (hvor det flotte arbejde hos danske SMK fremhæves) – og ikke mindst nævnes også en række af store organisationer, som i det forgangne år besluttede at inkorporere CC-licens som standarder i deres arbejde, og dermed bliver open-by-default, altså åbne-per-definition. Disse organisationer tæller eksempelvis Ford Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og Hewlett Foundation.

På den mere triste front fremhæver rapporten også, at det heller ikke i 2015 lykkedes for Creative Commons og mange andre organisationer at få frigivet Creative Commons syriske projektleder, Bassel Khartabil, som nu på fjerde år siddet ulovligt fængslet i hjemlandet pga. hans arbejde med at skabe retfærdighed og lige adgang til kulturarven i Syrien. Vi håber at det internationale pres fra utallige organisationer verden over vil sikre Bassels frigivelse i 2016!

Man kan se hele rapporten, som er lavet i lækker info-grafik, her: stateof.creativecommons.org/2015.

Fra CC Danmarks side har vi endvidere bidraget med en officiel dansk oversættelse.

Creative Commons Danmark deltog i CC Global Summit 2015

I sidste uge var der Creative Commons Global Summit: Den officielle Creative Commons verdenskongres, som løber af stablen hvert andet år og samler officielle CC repræsentanter fra næsten alle lande i verden. Denne gang foregik det i Seoul i Sydkora, og CC Danmark var med.

Den global forsamling løb over 3 dage og foregik i Seouls imponerende nationale museumskompleks. Her lagde adskillige auditoriums og konferencerum ramme til keynotes, projekt præsentationer, paneldiskussioner og workshops – alt sammen centreret omkring en lang række af de store temaer indenfor deling: Åben kultur, åbent indhold, åbne data, licenspakkerne og naturligvis ophavsret generelt – men i år også relativt nyere felter såsom open hardware, smart city-begrebet, maker-kultur og åbne forretningsmodeller. Sidstnævnte er blevet et stort tema i CC-regi over de seneste måneder, eftersom organisationen foruden et generelt øget fokus også har skudt gang i et crowdfunded bogprojekt, der skal belyse hvordan åbne forretningsmodeller vokser verden over.

Foruden det faglige indhold er de global forsamlinger også en stor social begivenhed, der virkelig understreger det multikulturelle fundament som det internationale Creative Commons community er baseret på. Alle kontinenter på nær Antarktis var repræsenteret, og forsamlingen af disse flere hundrede fortalere for åbenhed var ikke mindst en kærkommen mulighed for uformel vidensdeling og masser af networking.

Christian Villum, som var CC Danmarks repræsentant, har lagt et billedarkiv online på Flickr.

Update 30. december 2015: CC Korea har netop udgivet en ebog, som samler op på konference i video, billeder og ord – se den den her – hvori man bla. også finder denne 8-minutters video, der giver en overordnet opsamling af alt dét der foregik: