Norske lisenser og verktøy

Nedenfor finner du lenker til Commons Deed og til de juridiske lisenstekstene på norsk for versjon 4.0 internasjonal av samtlige seks standard Creative Commons-lisenser.

  1. Navngivelse (by): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  2. Navngivelse-Del på samme vilkår (by-sa): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  3. Navngivelse-Ingen bearbeidelse (by-nd): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  4. Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  5. Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (by-nc-sa): Sammendrag, juridisk lisenstekst
  6. Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (by-nc-nd): Sammendrag, juridisk lisenstekst

Bruk lisensvelgeren for å velge riktig lisens, og/eller for å generere korrekt HTML-markeringstekst som du kan benytte for å bake inn riktige metadata i lenken til lisensen.

Public-domain verktøy

I tillegg til lisensene over har Creative Commons utviklet to verktøy som kan benyttes for å markere at verk er i det fri, enten fordi rettighetshaveren har dedikert verket til det fri, eller fordi det er falt i det fri etter vernetidens utløp. Du finner lenker til den norske oversettelsen av disse verktøyene nedefor.

  1. Public Domain Dedikasjon – dette verktøyet kan benyttes utenfor Norge dersom du er rettighetshaver til et verk, og ønsker å dedikere verket til det fri utenfor Norge.
  2. Public Domain Merke – bruk dette verktøyet dersom du ønsker å identifisere et verk som har falt i det fri.

Creative Commons Norge fraråder bruk av disse Public Domain Dedikasjon i Norge. Det engelske "Public Domain"-konseptet har ikke noe motstykke i norsk opphavsrett, og bruk av Public Domain Dedikasjon på innstilt musikk har den noe pussige bi-virkningen at det i Norge ikke er lov å offentlig fremføre slik musikk uten på å betale en avgift til FFUK gjennom organisasjonen GRAMO. Er du rettighetshaver og ønsker at musikken din skal være mest mulig fri anbefaler vi at du benytter deg av vår offentlige lisens Creative Commons Navngivelse. Kulturdepartementet har gjort det klart at GRAMO ikke har lovhjemmel for å kreve vederlag for opphavsrettsbeskyttet innspilt musikk som er gjort tilgjengelig for fri bruk med en Creative Commons lisens. Sitat:

Departementet har etter dette lagt til grunn at utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere etter omstendighetene kan gi samtykke til fri offentlig fremføring av sine lydopptak, og at Gramo i så fall ikke skal kreve inn vederlag for denne bruken.

Dersom du likevel ønsker å benytte disse verktøyene kan du enten kopiere lenkene til dedikasjonen/merket ovenfor til det verket du ønsker å knytte dedikasjonen eller merket til. Men dersom verket befinner seg på, eller tilbys via, en webside finnes det verktøy som knytter relevante metadata til dedikasjonen eller til merket. Disse verktøyene er svært enkle i bruk. Du fyller inn metadata i et skjema. Deretter genererer verktøyet de nødvendge HTML-markeringer. Du trenger bare klippe ut og kopiere inn disse HTML-markeringene inn på et passende sted på din nettside. Du finner disse verktøyene her.